بهبهان

۰ نظر

آیا فرآیند قانونی نظام مهندسی در خیابان آیت الله وحید طی شده است؟!

احداث هرگونه بنای جدید می‌بایست مطابق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از طی فرآیند قانونی در سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص تهیه، اجرا و نظارت بر آنها اقدامات لازم صورت پذیرد.

۰ نظر

«ارجان» در سکوت؛ چرا؟!

در دهه‌های گذشته چندین فعالیت‌ برای شناخت، پژوهش، نجات و حفاظت از این محوطه باستانی انجام شده است. این در حالی است که اقدامات لازم در ارجان باید بیشتر جنبه حفاظت از محوطه را داشته باشد تا شاید با چنین عملکردی این محوطه بیش از این تخریب نشود.

۰ نظر

شورای ششم بهبهان و نیاز به تصمیمی ویژه

نتیجه طرح سوال تعدادی از اعضای شورای شهر از شهردار بهبهان گفته بود: فرصتی چند ماهه به شریف پور داده شد و بعد از این مدت عملکرد ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طراحی :: حامد موثق پور