جلسه مشترک هیئت اجرایی و کمیته های ستاد انتخابات شهرستان بهبهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهبهان جلسه مشترک هماهنگی و برنامه ریزی هئیت اجرایی و کمیته های ستاد انتخابات شهرستان بهبهان برگزار شد.

در این جلسه حسین ملک خدایی ، برگزاری مستمر انتخابات نمایندگان مردم در طول 36 سال گذشته را  یکی از ویژگیهای اصلی نظام جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: همه ما مسئولان و به ویژه دست اندرکاران برگزاری انتخابات در کمیته های مختلف برگزاری در برابر تک تک آرای مردم مسئولیم.

وی با اشاره به مراحل مهم و اساسی برگزاری انتخابات بر ضرورت فراهم کردن کلیه مقدمات سخت افزاری و نرم افزاری آن تاکید کرد و افزود: اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در قبل ، حین و بعد از انتخابات از اولیت های اصلی ما می باشد.

حسین ملک خدایی فرماندار و ریس ستاد انتخابات شهرستان بهبهان در این نشست بر لزوم رعایت بی طرفی و انصاف از سوی برگزار کنندگان انتخابات تاکید کرد و گفت : مهم ترین وظیفه اعضای محترم هیئت اجرایی در حال حاضر تعیین صلاحیت کاندیداهای محترم می باشد. و باید با در نظر گرفتن خدا و توجه به اصل قانون و اخلاق اسلامی ، انتخاباتی سالم را برگزار کنیم.

وی در ادامه افزود : نباید به هیچ عنوان اعضای محترم کمیته های ستاد انتخابات و هیئت محترم اجرایی علیه یا له هیچ کاندیدایی موضع گیری نمایند و برای منافع شخصی یا گروهی خاص فعالیت کنند.

ملک خدایی با بیان این که اظهار نظر برگزار کنندگان انتخابات می تواند در فضای انتخاباتی تاثیر گزار باشد ، تاکید کرد از اظهار نظر در مورد کاندیداهای محترم در سطح جامعه پرهیز نمایند.

جلسه با بررسی روند فعالیتی و تبیین وظایف هیئت اجرایی و کمیته های ستاد انتخابات به پایان رسید.

کد خبر : 5958