مصاحبه اختصاصی بهبهانما با آقاجری/تایید پارتی بازی در آسفالت معابر شهری

متنی که مشاهده می کنید مصاحبه بهبهانما با مهندس علی آقاجری عضو محترم شورای شهر است این مصاحبه بمناسبت روز خبرنگار در مردادماه و در حاشیه برگزاری نمایشگاه مطبوعات انجام شده است و یک بار در مردادماه منتشر شده بود که مجددا باز نشر می شود.

مهندس علی آقاجری عضو شورای اسلامی شهرستان و رئیس کمیسیون عمران شورا در مصاحبه اختصاصی با بهبهانما در خصوص اعتراضات برخی شهروندان مبنی بر عدم وجود اولویت بندی مشخص در آسفالت خیابانها و کوچه های مسکونی گفت در رابطه با پروژه های عمرانی شهرستان ، بودجه ای در شهرداری داریم که هر سال در صحن شورا بررسی و تصویب می شود این بودجه بیشتر مشتمل بر کلیات می شود و معمولا در ابتدا وارد ریز جزییات مباحث نمی شویم.

عضو شورای اسلامی شهر بهبهان گفت در بحث آسفالت ، تمامی نقاط شهرستان اعم از مرکز ، ورودی و حاشیه بررسی می شود ما حتی در بررسی های خود به مناطقی در حاشیه شهرستان برخورد کرده ایم که شاید قریب به 25 سال است که آسفالت نشده است حتی دفع آب های سطحی در آن منطقه از روستا هم ضعیف تر است. بهمین خاطر آسفالت مناطق شهری معمولا به پیشنهاد شهرداری و بررسی لازم در شورای شهر مصوب می شود.

رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر بهبهان در خصوص تبعیضات صورت گرفته در آسفالت مناطق مختلف شهرستان گفت تاکنون مکاتبات متعددی با شهرداری صورت گرفته است و شهرداری ملزم شده  اولویت آسفالت مناطق را براساس محرومیت ها و نیاز واقعی مردم چون بهبود عبور و مرور ، قدمت ساخت و ساز و… در اولویت قرار دهد و بهیچ عنوان نمی پذیریم در این راستا سلیقه ای عمل شود یا خدای ناکرده منازل و کوچه هایی که افراد خاصی در آن سکونت دارند در اولویت قرار گیرند.

آقاجری با تشریح اولویت بندی مورد قبول شورای شهر در زمینه آسفالت معابر گفت مکانهای عمومی در اولویت اول آسفالت و جاده سازی قرار دارند و بعد از آن کوچه های اصلی و فرعی قرار دارند البته تا آنجایی که بودجه اجازه دهد ما دنبال این هستیم که کلیه معابر شهرستان را تحت پوشش خدمات دهی قرار دهیم.

آقاجری گفت متاسفانه شاهدیم در سنوات قبل و حتی اخیرا هزیته جدول و آسفالت را از مردم دریافت کرده ایم ولی هیچ گونه خدمات مقبولی ارائه نشده است و ما به عنوان نماینده شهر تذکر لازم را به شهرداری داده ایم و صریحا اعلام کرده ایم موافق نیستیم جاهای غیر ضروری و شخصی در شهرستان به عنوان پروژه عمرانی تعریف شود.

آقاجری گفت نظر شهرداری در آسفالت کردن معابر، بر حسب تعریف کردن آن منطقه به عنوان پروژه عمرانی است که این یک بهانه است ، چرا که پروژه عمرانی باید براساس اولویت بندی های اساسی که طبق نظر شورای شهر و شهرداری اتخاذ می شود و منافع عمومی مردم در آن دخیل است اتخاذ شود. متاسفانه اکنون شاهدیم برخی معابری که اصلا در اولویت نیستند در قالب پروژه های عمرانی تعریف می شوند و هر وقت اعضای شورا اعتراضی به شهرداری داشته باشند عمرانی بودن پروژه را بهانه قرار می دهند. وی افزود پروژه عمرانی باید براساس عدالت باشد.

آقاجری ضمن تایید استفاده برخی افراد از  رابطه و پارتی بازی در آسفالت کردن مناطق گفت از مسئولین شهرداری گرفته تا مسئولین جاهای دیگر در این مسئله نقش داشته اند.