فشار نماینده مجلس برای استخدام افراد خاص

به گزارش پایگاه خبری بهبهان ما،  به نقل از تدبیر24:این نماینده مجلس که به دلیل حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق روابط نزدیکی با زنگنه برقرار کرده به گماردن آشنایان خود به پستهای کلیدی اکتفا نکرده و فشارهایی را نیز اخیرا به وزیر نفت برای استخدام یکی از آشنایان خود در یکی از پستهای مدیریتی کلیدی وزارت نفت وارد آورده است.

سایت نفت ما به زودی اسامی افرادی که با سفارش این نماینده مجلس در حوزه نفت مسئولیت گرفته اند همراه با پست های کلیدی کسب شده توسط آنها را همراه با فعالیتهای جدید این نماینده مجلس منتشر خواهد کرد.

بهبهان ما ، بنظر می رسد این نماینده مجلس نماینده یکی از شهرهای حوزه نفتخیز جنوب  باشد.

کد خبر : 2141