شام 20 میلیونی یک نامزد احتمالی مجلس

شنیده ها حاکی از آن است که یکی از کاندیداهای احتمالی بهبهان برای شرکت در انتخابات مجلس دهم، استارت فعالیت های انتخاباتی خود را با برگزاری مراسم شام آغاز کرده است.

این کاندید محترم که قبلا سابقه سمت اجرایی داشته، اقدام به تهیه و توزیع 2000 شام در بین حامیان خود کرده است. با یک حساب ساده این نامزد احتمالی نیامده 20 میلیون تومان در یک شب ریخت و پاش کرده البته خبرهای مشابه دیگری نیز از این فرد نقل محافل سیاسی است.

واضح است جبران هزینه ی اسپانسرهای مالی  این کاندید در صورت پیروزی در انتخابات مجلس به چه صورتی خواهد بود.

کد خبر : 3459