با انصراف بزرگواری؛

آیا شریعتی هم از ثبت نام در انتخابات انصراف می دهد؟

بنده اکنون در میان شما و مردم آمده ام تا شرایط موجود را بررسی کنم و ببینم آیا مردم بنده را قبول دارند یا نه، آیا در انتخابات شرکت کنم یا نه؟ توکل می کنیم بر خدا، اگر مردم خواستند، وارد خواهم شد و گرنه شرکت نخواهم کرد. منظور من از مردم، خبرگان، بزرگان و نخبگان این شهرند.

به گزارش بهبهانما، علی محمد بزرگواری نماینده مردم شریف کهگیلویه دیروز طی یک حرکت پیش بینی نشده از شرکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی انصراف داد.

قطعا یکی از علل اصلی انصراف کاندیداتوری بزرگواری ، تعدد کاندیدا در این حوزه و شانس پایین پیروزی مجدد در انتخابات است.

در بهبهان نیز شریعتی چندی پیش در متینگی سیاسی تلویحا گفته بود حضور وی در انتخابات منوط به خواست مردم است و اشاره کرده بود ” بنده اکنون در میان شما و مردم آمده ام تا شرایط موجود را بررسی کنم و ببینم آیا مردم بنده را قبول دارند یا نه، آیا در انتخابات شرکت کنم یا نه؟ توکل می کنیم بر خدا، اگر مردم خواستند، وارد خواهم شد و گرنه شرکت نخواهم کرد. منظور من از مردم، خبرگان،  بزرگان و نخبگان این شهرند. “

فهمیدن خواست مردم ، خبرگان ، بزرگان و نخبگان شهرستان کار چندان سختی نیست باید منتظر ماند و دید آقای نماینده یکبار دیگر شانس خود را می آزماید یا اوضاع جور دیگری خواهد شد