انتخابات؛ خلق حماسه بزرگ

درک درست شرایط امروز خصوصا از سوی ملت برای انتخاب نمایندگانی در تراز جمهوری اسلامی الزامی است

مجلس ، ملت است که متبلور شده است و تحقق پیدا کرده [است] در یک جای محدود . امام خمینی (ره)
اینک که ایران عزیز در رویارویی با مشکلات عدیده ی داخلی و هجمه های سنگین اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی از خارج ، دست و پنجه نرم می کند ؛ برای عبور از شرایط موجود نیازمند خلق حماسه ای بزرگ و در قامت ملت شریف ایران هستیم .
حماسه ای برخاسته از شناخت صحیح فرصت ها و تهدید های پیش رو . حاصل آسیب شناسی و درک درست و واقع بینانه از توان و ظرفیت ملت . برآمده از خیزشی همدلانه برای پیشرفت آینده کشور .
درک درست شرایط امروز خصوصا از سوی ملت برای انتخاب نمایندگانی در تراز جمهوری اسلامی الزامی است . چرا که عدم شناخت دقیق وضعیت کنونی موجب تحمیل هزینه های جبران ناپذیر و هدر دادن فرصت ها و گاه ساختن تهدید های جدید می شود .
شرایط ایران امروز دستخوش تغییرات بزرگی شده است . مطالبات جامعه و به خصوص قشر جوان و تحصیل کرده ما نسبت به سالیان گذشته تغییر کرده است. مطالباتی که فرصت های عظیم و در عین حال تهدیدات بزرگی را پیش روی ما قرار داده است . تدبیر و برنامه ریزی متناسب با این فرصت ها و تهدیدها صورت نپذیرفته است. بنابراین در ناحیه ی قانون گذاری نیازمند تحول در دو حوزه ی زیر می باشیم :
یک ) مجلس آینده به لحاظ تجربه، توانمندی، اقتدار، تخصص و کارآمدی باید ظرفیت قانون گذاری، نظارت بر حسن اجرای آن و اداره ی کشور را داشته باشد .

وکالت و نمایندگی افراد غیرمتخصص ، غیرفنی ، خودرأی و عدم استفاده از مشاوران متخصص باعث وارد شدن آسیب جدی به حوزه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور خواهد شد

دو ) قابلیت حرکت جهشی و انقلابی، نوآورانه و مناسب در حوزه اقتصاد کشور را داشته باشد و به فرهنگ توجه عمیق نماید. با همکاری، همدلی و نظارت بر عملکرد دولت در زمینه ی کاهش رکود و نرخ تورم ، حمایت از تولید ، افزایش اشتغال و هموارسازی ازدواج جوانان قانون گذاری مطلوب نماید.
در غیر این صورت ساده اندیشی ، ماجراجویی و شعاری عملکردن ، آفت مجلس و نمایندگان خواهد شد و شاهد مجلسی منفعل و مانع شکوفایی و بالندگی کشور خواهیم بود.
با توجه به شرایط کنونی و دوره بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای (پسابرجام) و با توجه به تهدید ها و فرصت های آن :
اولاً ، اکتفا به دستاورد های حداقلی و نادیده گرفتن ظرفیت جامعه و نیروی جوان کشور جوابگو نبوده و کشور را با تمام پتانسیل بالقوه به پرتگاه می کشاند و فشار های شدیدی بر مردم صبور ما تحمیل می کند .
دوماً ، همانگونه که یأس و نومیدی بیانگر انحراف است ، توجیه وضع موجود اقتصادی و فرهنگی با ارائه اعداد و ارقام طویل و حرکت های گازاَنبری و رابین هودی نیز آسیب و مانع بروز توانمندیهای ملت و سد مقابل امید و آرمانگرایی جامعه است .
لذا با توجه به دو مورد فوق ، امروز برخورداری از خردجمعی ، شجاعت، تخصص علمی ، تجربی و مدیریتی نیازمند پیوست به مجموعه ی ویژگی های نمایندگان است . چرا که وکالت و نمایندگی افراد غیرمتخصص ، غیرفنی ، خودرأی و عدم استفاده از مشاوران متخصص باعث وارد شدن آسیب جدی به حوزه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور خواهد شد .
دست یافتن به چنین قابلیتی مستلزم تحول و نوسازی در مجموعه ی شرابط انتخاب نمایندگان است .
التزامی که حاصل نگرش عمیق ملت به آینده ، خیزش ، جنبش و حضور برای ظرفیت سازی انسانی، مدیریتی و قانون گذاری در اداره کشور است .
از آنجا که انتخابات همواره در کشور ما محمل تغییرات گسترده در عرصه سیاسی و به تبع آن در سایر زمینه ها بوده ، امید است در تحقق چنین رویکردی ، بدون ملاحظات قومی، سیاسی و قشری به انتخاب افراد اصلح اقدام نموده و زمینه ی رشد ، تعالی و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی را هموار سازیم .

سیدعارف الهی

کد خبر : 6014