ضرورت نظارت بیش تر بر روند استخدام ها /دکتر سید سعید میری

بهبهانما در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی عمومی بدون هیچ گونه جناح بندی سیاسی اقدام به انعکاس تحلیل ها، مقالات ، نظرات و پیشنهادات سایر همشهریان بویژه مدیران و مسئولین سابق و فعلی و صاحب نظران می نماید. تا کنون مقالات متعددی به قلم چهره های سیاسی شهرستان در بهبهانما  منتشر شده است ملاحظه بفرمایید ، اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

در همین راستا آمادگی خود را جهت انتشار مقالات و نظرات افراد مختلف با هدف تعالی شهرستان و بدون هیچ گونه پیش شرط سیاسی و …  اعلام می کنیم.

بهبهانما صرفا این مقاله را منتشر می کند و قضاوت در خصوص نگارنده و خود متن  را به خوانندگان محترم واگذار می کند و این موضوع در خصوص همه مقالات منتشر شده صادق است.

بسم الله الرحمن الرحیم

«ضرورت نظارت بیش تر بر روند استخدام ها درشهرستان بهبهان»

بدون تردید یکی از جدی ترین مشکلات جامعه ما و شاید مهم ترین آنها در شرایط کنونی، مشکل اشتغال است. کثرت نیروی کار جوان و محدودیت مشاغل باعث شده تا معضل بیکاری به یکی از آزار دهنده ترین مشکلات جامعه ما تبدیل شود؛ مشکلی که  آثار زیانباری از قبیل تأخیر در ازدواج جوانان، فقر، مشکل مسکن، بزهکاری های اجتماعی،اضطراب های سیاسی اجتماعی، نابسامانی های فرهنگی، تنش های روانی و عواقب ناخوشایند دیگری دارد.

ریشه اصلی مشکل بیکاری، محدودیت مشاغل از یک طرف و تراکم نیروی جوان جویای کار از طرف دیگر می باشد. در کنار این مشکل، بعضی علل و عوامل دیگر نیز به این مسأله دامن می زنند که تبیین آنها از محل بحث این مختصر خارج است؛ لیکن یکی از عللی که به این معضل دامن زده، باعث ایجاد برخی نارضایتی ها گردیده، این است که هر از گاهی که نهاد، دستگاه یا اداره ای امکان استخدام چند نفر را پیدا می کند، به عللی از قبیل عدم نظارت مؤثر بر روند استخدام، فرآیند جذب نیرو به گونه ای نا عادلانه و غیر قابل پذیرش شکل می گیرد. روندی که در اثر مؤلفه هایی همچون اعمال نفوذ سیاسی، معامله و زد و بند، تطمیع و انواع و اقسام روابط خلاف رضای خداوند، عملاً ضوابط استخدام را به حاشیه می راند. به راستی در یک چنین فضایی تکلیف جوانان مستحقی که دستشان به محافل سیاسی، کانون های تأثیر گذار و افراد ذی نفوذ بند نیست، چه می شود؟!

اینک که به لطف خدا زمزمه هایی از فعال شدن و تحرک فاز دو پالایشگاه گاز بید بلند به گوش می رسد، به موازات آن شایعاتی مبنی بر اعمال نفوذ برخی افراد و جریانات در باب استخدام نیروهای این شرکت مطرح شده است، که به نوبه خود نیازمند دقت و تأمل دستگاه های مسئول و چشمان بیدار مردم است!

اما به راستی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم در این عرصه و تقویت روح امید در دل جوانان جویای کار این شهرستان و خانواده های محترم آنان چه باید کرد؟

راهکار

پیشنهاد می شود کمیته ای متشکل از نماینده فرماندار محترم شهرستان، امام جمعه محترم، وکیل نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و چند نفر از شهروندان خداترس و متدین تحت نظارت اداره کار در همین اداره  تشکیل شده، بر روند استخدام  تمام نیروهایی که قرار است جذب این پروژه یا سایر ادارات شوند، نظارت مسئولانه نمایند. پس از آن نیز اسامی همه کسانی را که استخدام می شوند در سایت اداره کار شهرستان، در منظر و مرئای مردم قرار دهند تا بتوان با تکیه بر عنصر شفافیت، دست کم برخی از زمینه های فساد احتمالی در این عرصه مهار شود.

یاداوری این نکته لازم است که تدوین نظامی دقیق با شروطی واقع بینانه و معقول برای چنین کاری لازم است تا بتوان به شکلی روش مند و قانون مدار راه جذب افراد مستحق در مشاغل هموار گردد!

دکتر سید سعید میری