دهملایی

۲ نظر

حاشیه های حضور زیبا کلام در بهبهان

در اثنای صحبت های زیبا کلام پاره سنگی از کوچه پشت مسجد جامع به داخل مسجد پرتاب شد که اگرچه خوشبختانه آسیبی به کسی وارد نشد ولی اخلال مختصری را موجب شد.

طراحی :: حامد موثق پور