آمادگی بهبهانما برای انتشار نظرات کارشناسی کاندیدا

تحریریه پایگاه خبری بهبهانما ، آمادگی خود را جهت انعکاس نظرات داوطلبین محترم نمایندگی مجلس شورای اسلامی در چارچوپ قوانین و مقررات انتخاباتی اعلام می کند. لذا  کلیه نامزدهای محترم مجلس که تمایل دارند نظرات کارشناسی خود را در حوزه های مختلف توسعه شهری از جمله فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و غیره منعکس کنند می توانند به صفحه تماس با ما مراجعه نمایند.