استخدام بهبهان

۱ نظر

مجازات پارتی بازی در استخدام ها چیست؟/چرا استخدام ها در بهبهان مدون نیست؟

چنانچه فردی در نتیجه تخلف از مقررات استخدام شود و به دنبال آن حقوق،مزایا یا هر گونه وجهی را در آن مدت دریافت کرده باشد،مدیر متخلف موظف می شود،جهت باز پرداخت این وجوه،معادل مبلغ دریافتی استخدام به نفع دستگاه ذینفع جریمه نقدی پرداخت کند.

بیدبلند دو ۲ نظر

در پالایشگاه گاز بیدبلند دو، چه می گذرد؟!

وجود انواع و اقسام لیست های چند نفره کذایی متعلق به برخی سیاسیونی که در بحبوحه انتخابات قصد داشتند به شیوه ای نوین خرید رای کنند، مزید بر علت شده تا افرادی که از همه لحاظ استحقاق دارند ، نتوانند در پالایشگاه استخدام شوند.

طراحی :: حامد موثق پور