مخالفت مجلس با آبگیری یک سد | آبگیری سد چم‌شیر پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد

متخصص سدسازی و ژئوتکنیک گفت: آبگیری سد چم‌شیر علاوه بر نابودی اراضی کشاورزی پایین‌دست در شرق خوزستان، به حوزه زیست‌محیطی و زیست‌بوم‌ها نیز خسارات زیادی وارد می‌کند و حتی پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد.

آموزش و پرورش بهبهان

۰ نظر

درخشش دانش‌آموزان بهبهانی

مدیر آموزش و پرورش بهبهان گفت دانش‌آموزان متوسطه بهبهان با کسب 34 رتبه برتر استانی در چهلمین جشنواره قرآن، عترت و نماز استان خوزستان درخشیدند.

طراحی :: حامد موثق پور