کاندیدای احتمالی بهبهان تصادف کرد

به گزارش بهبهانما، نامزد احتمالی بهبهان در راه رسیدن به حوزه انتخابیه تصادف کرد.

بنا بر اطلاع خبرنگار بهبهانما محمد نجاتی کاندیدای احتمالی حوزه بهبهان تصادف کرد.

نجاتی ، رییس دانشگاه علمی کاربردی گچساران است.