پرداخت هزینه سفر به مشهد توسط یکی از کاندیدا+عکس

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما، هیئت سیار چهاده معصوم از هیئات قدیمی شهرستان است ، یکی از برنامه های ثابت این هیئت زیارت مشهد می باشد.باذلی

روزنامه سایه در ویژه نامه بهبهان  خاطره سفر این هیئت را به طور مبسوط شرح داده است.

نکته جالب توجه، سخن یکی از کاندیدای احتمالی مجلس آتی است که اذعان کرده هزینه این سفر را -به مانند سال های قبل – تقبل کرده است.

کد خبر : 3626