نقش نماینده بهبهان در مذاکرات هسته ای!

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما ، آنچه در زیر مشاهده می نمایید بخشی از مصاحبه محمد باقر شریعتی نماینده مردم شریف بهبهان با روزنامه سایه بهبهان می باشد که عینا بازنشر می شود.

123

“نماینده اهل تبلیغ نیستم. اعتقاد دارم نماینده مجلس در جایگاه خود باید تاثیرگذار باشد یک نماینده در رویدادها و همه بحرانهای کشور باید تاثیر گذار باشد و اگر این تاثیر گذاری نتیجه داشته باشد بهترین عملکرد اوست.

آقای ظریف شاهد است در نطقی در تاریخ 26/4/93 که در بحث هسته ای و مذاکرات هسته ای بود عرض کردم بهترین راه گفتگو و تعامل است و فریاد زدم مذاکره – مذاکره – مذاکره و این فریاد من تاثیر گذار شد و این فریاد من باعث شد دیگر نماینده ها هم نیز هم نظر باشندو بالاخره توانستند تاثیر گذار باشند و شما می توانید از آقای ظریف سوال کنید که چگونه تاثیر گذار بوده ام من نماینده ای بودم که 176 امضا در حمایت از آقای ظریف جمع کردم و اگر مذاکرات هسته ای به این نتیجه رسیده می توان نقش آن 176 امضا را به عینه دید. این موفقیت بدست آمده نتیجه تاثیر گذاری می باشد.”

بهبهانما، قضاوت در خصوص عملکرد نماینده شهرستان را به مردم شریف واگذار می کند.