مژدهی پور به جمع کاندیدای بهبهان پیوست

به گزارش بهبهانما ، مژدهی پور نیز به جمع کاندیدای بهبهان اضافه شد.

مژدهی پور نیز با حضور در ستاد انتخابات بهبهان 8 امین کاندیدای ثبت نام شده ی بهبهان شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی می شود.