ممنوعیت صید ماهی شوریده در آبهای استان خوزستان

به گزارش پایگاه خبری بهبهان ما، به نقل از روابط عمومی شیلات استان خوزستان ، بنا به تصميم پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور و تصويب کميته مديريت صيد شيلات خوزستان صيد ماهي شوريده در آب هاي خوزستان از 20 اسفند به مدت يک ماه ممنوع اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري موج، اين تصميم در راستاي حفظ ذخاير ماهي شوريده در آب هاي خليج فارس و با توجه به فصل تخم ريزي آن لحاظ شده است.

بنا به تصميم پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور و تصويب کميته مديريت صيد شيلات خوزستان صيد ماهي شوريده در آب هاي خوزستان از 20 اسفند به مدت يک ماه ممنوع اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي شيلات خوزستان، اين تصميم در راستاي حفظ ذخاير ماهي شوريده در آب هاي خليج فارس و با توجه به فصل تخم ريزي آن لحاظ شده است.

اين گزارش حاکيست، تضمين بهره برداري پايدار از دريا و تداوم اشتغال صيادان از ديگر اهداف ممنوعيت صيد در تاريخ مذکور است که در راستاي تحقق اين اهداف، مالکين شناورهاي صيادي موظف هستند نسبت به تخليه ادوات صيد اقدام کنند.

کد خبر : 2508