عوامل حادثه تیراندازی بیمارستان دستگیر شدند

به گزارش بهبهانما به دنبال وقوع حادثه در اورژانس بیمارستان دکترشهیدزاده بهبهان و در پی آن تیراندازی به ریاست بیمارستان آقای دکترمجیدخدادوست(متخصص طب اورژانس) با تلاش شبانه روزی و هماهنگی و جدیت اعضای شورای تأمین شهرستان ، ضاربین با هویت معلوم شناسایی شدند که طی تشریفات قانونی از طریق مجاری ذیربط تحویل مقامات قضایی شدند. دانشکده علوم پزشکی بهبهان بر خود لازم می بیند از جامعه پزشکی و کلیه دست اندرکاران و مسئولین دلسوز وزارت متبوع و ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز و همچنین از کلیه عوامل زحمتکش در حوزه شهرستان که با کفایت و درایت و با پیگیری و حضور به موقع و اطلاع رسانی درخور پیرامون این حادثه به نحو شایسته و با سرعت عمل و بدون اینکه خدشه ای به سرویس دهی و خدمات رسانی به مردم وارد شود در مدیریت حادثه اهتمام ورزیدند تشکر و قدردانی می نماید.

منبع: دانشکده پزشکی بهبهان

کد خبر : 4780