زمان توزیع کارت و برگزاری آزمون نیروگاه سیکل ترکیبی اعلام شد

به گزارش بهبهانما زمان توزیع کارت و برگزاری آزمون نیروگاه سیکل ترکیبی اعلام شد.

بنا بر اعلام ستاد برگزاری آزمون وزارت نیرو زمان برگزاری آزمون ساعت 10-12 روز جمعه مورخ 94/7/10 و محل برگزاری آزمون دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد.

این در حالی است که قبلا محل برگزاری آزمون شهر بهبهان اعلام شده بود. همچنین زمان توزیع کارت ورود به جلسه روز پنجشنبه مورخ 94/07/09 از ساعت 9 صبح الی 13در محل آزمون می باشد.

داوطلبینی که موفق به اخذ کارت ورود به جلسه نمی شوند می توانند در روز برگزاری آزمون از ساعت 8 الی 9/30 کارت خود را از محل برگزاری آزمون دریافت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.

کد خبر : 4483