ثبت نام نامزدی از شمال در انتخابات حوزه بهبهان

حیدر پور متولد شمال کشور است و مدرس سابق دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا است.

به گزارش بهبهانما از فرمانداری شهرستان ، سومین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

ساعات اول صبح حامد حیدر پور با حضور در فرمانداری بهبهان ثبت نام خود را قطعی کرد.

حیدر پور متولد شمال کشور و مدرس سابق دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا است.