نماینده بهبهان

رفع موانع راه اندازی کشتارگاه صنعتی شهرستان بهبهان

نماینده بهبهان با همراهی مهندس شریف پور شهردار بهبهان با وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی دیدار کردند.

مظلومی

به منظور رفع موانع کشتارگاه بهبهان نماینده و شهردار این شهرستان با وزیر جهاد کشاورزی دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم شریف بهبهان و آغاجاری، محمدطلا مظلومی نماینده مردم شریف بهبهان و آغاجاری با همراهی مهندس شریف پور شهردار بهبهان با وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی دیدار کردند.

محمدطلا مظلومی نماینده مردم شریف بهبهان و آغاجاری اظهار کرد: از آنجایی که کشتارگاه سنتی دام شهرستان بهبهان در محدوده مسکونی قراردارد و مشکلات و معضلاتی برای اهالی محترم آن منطقه به وجود آورده است، جهت انتقال به خارج از محدوده و صنعتی شدن کشتارگاه و واگذاری سهام شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی طی مراحل قانونی توافقاتی صورت پذیرفت.

 

بیشتر بخوانید:
بدهکاری سنگین شهرداری بهبهان