دعوای هووهای بهبهانی !

دعوای دو هووی بهبهانی با مداخله مردان قبیله به نزاعی  مبدل شد.

بنا به گزارش هما خوزستان، «س» همسر سابق «ح ع» با حضور در دادگاه شهرستان بهبهان، از او به دلیل رجوع شکایت کرد. جلسه دادگاه با حضور همسر جدید این مرد بهبهانی به آشوب کشیده شد و دو زن به جان هم افتادند. قاضی بلافاصله دستور بازداشت هر دو زن را صادر کرد.

پس از انتقال دو زن به بازداشتگاه، مردان هر دو قبیله در مقابل بازداشتگاه حاضر شدند و دقایقی بعد نزاعی دسته جمعی بین آنها در گرفت.

شاهدان عینی به هما خوزستان گفتند: دو طرف اقدام به پرتاب سنگ به یکدیگر کردند و در این میان تعدادی مجروح شدند.
منابع محلی می گویند که مجروحان بلافاصله به بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان بهبهان منتقل شدند. در حال حاضر از وضعیت سلامتی مجروحان خبری در دست نیست.