درخشش نوجوان دانش آموز بهبهانی در رشته مداحی

به گزارش بهبهانما، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش بهبهان سید حسام الدین زینتی دانش آموز سوم دبیرستان رسول اکرم(ص) توانست با شایستگی و پس از موفقیت در مرحله استانی و منطقه ای رتبه اول کشوری در رشته مداحی -که در مشهد مقدس برگزار گردید- را بدست آورد.