حکم وزیر علوم برای سرپرست سابق دانشگاه بهبهان

وزیر علوم برای سرپرست سابق دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان حکم انتصاب صادر کرد.

بهبهان ما- با حکم وزیر علوم، دکتر مرتضی توکلی به عنوان رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی کشور منصوب شد.

دکتر توکلی (زاده شازند استان مرکزی -۱۳۵۲) عضو هیات علمی با مرتبه دانشیاری گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس است.

وی در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ سرپرست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بوده است.

توکلی دارای سوابق همچون مدیر گروه، مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد است.

دکتر مرتضی توکلی

دکتر مرتضی توکلی

مدیر امور دانشجویی دانشگاه زابل، مدیر دفتر همکاریهای علمی بین المللی، معاون پژوهشی دانشگاه  از دیگر سوابق توکلی است.

 

بیشتر بخوانید:
انتصابات جدید در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان