ثبت و معرفی گونه‌هایی از ماهیان کور غارزی در چشمه تنگ بن تشان

گروهی از پژوهشگران موفق به کشف و معرفی گونه‌هایی از ماهیان کور غارزی در چشمه تنگ بن تشان بهبهان شدند.

سارا اشتهار- گروهی از پژوهشگران موفق به کشف و معرفی گونه‌هایی از ماهیان کور غارزی در چشمه تنگ بن تشان بهبهان شدند.

مقاله مربوط به این پژوهش در مجله بین المللی زیست شناسی زیرزمینی (Biology Subterranean) که تحت پوشش علمی انجمن بین المللی زیست‌شناسی می باشد به چاپ رسیده است.

دکتر محمدجواد ملک حسینی، گروه تحقیقات ارگانیسم‌ها و اکوسیستم‌ها، موسسه ملی زیست‌شناسی، لیوبلیانا، اسلونی، دکتر جان فرانسوا فلوت، گروه زیست شناسی تکاملی و اکولوژی، دانشگاه الیبردی بروکسل بلژیک، دکتر یاسر فاطمی، گروه زیست‌شناسی دریایی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، دکتر حمید بابلی‌مؤخر، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، با همکاری، دکتر ماتیاژ کونتنر، گروه تحقیقات ارگانیسم ها و اکوسیستم ها، موسسه ملی زیست شناسی، لیوبلیانا، اسلونی، دکتر اولگ آ. دیریپاسکو، موسسه شیالت و اکولوژی دریایی، بردیانسک، اوکراین، دکتر دوشان ژلیچ، موسسه کرواسی برای تنوع زیستی، زاگرب، دکتر نینا جی. بوگاتسکایا، موزه تاریخ طبیعی وین، اتریش پس از انجام بررسی‌های میدانی و مطالعات ژنتیکی و ریخت شناسی به مدت یکسال و نیم، موفق به این کار شده‌اند.

 

کد خبر : 12335