حکم ریاست جدید دانشگاه خاتم الانبیا+عکس

سید نژاددکتر سید منصور سیدنژاد ریاست دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان

3465 001

کد خبر : 4436