کاندیدای جدید

بهروز مشهدی و مسعود نیکبخت کاندیدای بهبهان شدند

به گزارش بهبهانما از فرمانداری ، شانزدهمین و هفدهمین کاندیدای بهبهان در ستاد انتخابات ثبت نام کرد.

بهروز مشهدی چهره ی رسانه ای شهرستان و مسعود نیکبخت کاندیدای جدید بهبهان شدند.

اخبار تکمیلی اطلاع رسانی می شود.