باز هم ریاست کمیسیون کشاورزی به خوزستان نرسید

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما، روز گذشته انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون های مجلس برگزار شد که باز هم خوزستانی ها به خاطر یکدست نبودن نتوانستند ریاست این کمیسیون را در دست بگیرند.

در انتخابات دیروز کمیسیون کشاورزی،عباس رجایی به عنوان رئیس، محمد تقی‌توکلی به عنوان نایب رئیس اول، ناصرصالحی نصب به عنوان نایب رئیس دوم، محمدمهدی برومندی به عنوان سخنگو، محمد اسماعیل‌نیا و سید علی‌محمد بزرگواری به عنوان دبیران کمیسیون برگزیده شدند.
این در حالی است که 7 نماینده از  کمیسیون 23 نفری کشاورزی، خوزستانی هستند اما به خاطر یکدست و همدل نبودن هیچ گاه رای یکدیگر را نداشته اند.
عباس پاپی‌زاده نماینده دزفول،محمدباقر شریعتی نماینده بهبهان،سیدراضی نوری نمایندده شوش،ناصر صالحی‌نسب نماینده دشت آزادگان،عبدالله سامری نماینده خرمشهر،سید محمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر و سید شکرخدا موسوی نماینده اهواز جزو  کمیسیون  کشاورزی مجلس هستند.
خوزستان اگر چه به عنوان استان نفتخیز مطرح است اما به لحاظ جاری بودن 33 درصد آب های کشور در این استان و داشتن بهترین اراضی کشاورزی، جنگل ها، مراتع و سد های متعدد، قطب کشاورزی ایران است.

کد خبر : 3318