آخرین نامزد امروز

باذلی محبوب هم به کاندیدای بهبهان پیوست

به گزارش بهبهانما، فرهاد باذلی محبوب هم کاندیدا بهبهان شد.

باذلی محبوب فرماندار سابق شهرستان از تهران برای حضور در حوزه انتخابیه بهبهان ثبت نام کرد.