انتصاب جدید در بهبهان

به گزارش بهبهانما، سرپرست حراست شبكه بهداشت و درمان آغاجاری منصوب شد.

حراست شبکه

در جلسه ی با حضور مسئولین دانشکده علوم پزشکی و مسئولین شبکه بهداشت و درمان آغاجاری  از سوی  آقای بوعلی مدیریت  حراست دانشکده علوم پزشکی،  آقای مبشرنژاد به عنوان سرپرست حراست شبکه بهداشت و درمان آغاجاری منصوب شدند.

کد خبر : 4858