اطلاعیه معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی بهبهان

الزام معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی به ارائه خدمات مراکز ام ار ای و سی تی اسکن به بیماران بالا ۱۰۰ کیلوگرم

بهبهان ما- معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی بهبهان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: مراکز تصویر برداری موظف به انجام سی تی اسکن و ام ار ای برای بیماران بالای ۱۰۰ کیلوگرم می باشند.

با توجه به نگاه ویژه دادستان محترم شهرستان نسبت به مسئله سلامت شهروندان و پیگیری به عمل آمده توسط ایشان و بر اساس نامه شماره ۱۳۷۹۲/۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۷/۴ معاون محترم سابق درمان وزارت بهداشت و درمان، مراکز تصویر برداری موظف به ارائه خدمات سی تی اسکن و ام ار ای به بیماران بالای ۱۰۰ کیلوگرم می باشند.

بدیهی است چنانچه مراکز مربوطه نسبت به ارائه خدمات مربوطه خوداری نمایند بیماران عزیز می‌توانند به اداره نظارت دانشکده علوم پزشکی مراجعه و یا با سامانه ۱۹۰ تماس و شکایت خود را نسبت به مرکز مذکور اعلام تا از این طریق جهت رفع مشکل عزیزان اقدام گردد.