آگهی استخدام ۷۵ نفر در دانشکده علوم پزشکی بهبهان

استخدام ۷۵ نفر در دانشکده علوم پزشکی بهبهان بصورت نیروی شرکتی

استخدام

بهبهان ما- موسسه غیرتجاری کارآفرینان آوای سلامت در نظر دارد در راستای نامه شماره 209/4495/د مورخ 1400/05/24معاونت محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تأمین تعداد 75 نفر طبق جدول رشته شغلی مورد نیاز بصورت شرکتی در واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به شرح ذیل اقدام نماید.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشکده علوم پزشکی بهبهان گفت: با توجه به درخواست‌های متعدد متقاضیان و حس دغدغه مندی، استخدام بصورت شرکتی می باشد و تنها از طریق شرکت در آزمون انجام می شود.

ثبت نام آزمون: ۱۸ بهمن ماه لغایت ۲۸ بهمن ماه

سایت آزمون:

 avasalamat.org

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بهبهانما مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
استخدام سفارشی در بهبهان