عناوین ویژه

آخرین عناوین

۰ نظر

رهاسازی آب از سد کوثر

رهاسازی آب از سد کوثر از ساعت ٨ صبح روز دو شنبه مورخ ١۴٠١/۰۶/۲٨ با دبی ۳۰ مترمکعب بر ثانیه انجام خواهد شد.

۰ نظر
مصاحبه اختصاصی بهبهان‌ما

از واریز عوارض آلایندگی و ارزش افزوده به حساب شهرداری بهبهان تا آخرین وضعیت طرح سوال از شهردار

طبق نامه استانداری خوزستان، حداقل ۶۰ درصد عوارض واریزی باید برای ایجاد پروژه‌های زیست محیطی، عمرانی، خدماتی و درآمدزایی مطابق با جدول ارسالی هزینه شود و ۴۰ درصد باقیمانده بودجه جاری است که می‌توان از آن برای حقوق و مطالبات پیمانکاران و نظایر آن استفاده کرد.

۰ نظر
معاون رئیس جمهور

در بحث پتروشیمی بهبهان تمام دولت در کنار محیط زیست قرار گرفت.

در بحث پتروشیمی بهبهان تمام دولت در کنار محیط زیست قرار گرفت. وی با تاکید بر میثاق اعضای هیات دولت مبنی بر اینکه هیچ پروژه‌ای بدون مجوز محیط زیستی اجرا نشود، مقابله با ساخت پتروشیمی بهبهان را حاصل همین مساله دانست

طراحی :: حامد موثق پور