انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی

۲ نظر

بومی گزینی مهمترین شعار کشت زر

تاکید توامان کشت زر بر استفاده از نیروهای بومی با رویکرد شایسته سالارانه در پست های مدیریتی و استفاده از نخبگان بهبهانی برای استخدام های پیش رو منجر به اعتماد بی سابقه مردم به وی شد.

طراحی :: حامد موثق پور