امنیت

۵ نظر

تیر اندازی در شب عاشورای حسینی در بهبهان

دو نعمت است که مردم تا آنها را از دست ندهند اهمیتش را متوجه نمی‌شوند. یکی سلامتی و دیگری امنیت است. از این رو رهبر معظم انقلاب فرمودند که از همه مطالبات مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی است. به گزارش بهبهانما به ...

طراحی :: حامد موثق پور