مخالفت مجلس با آبگیری یک سد | آبگیری سد چم‌شیر پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد

متخصص سدسازی و ژئوتکنیک گفت: آبگیری سد چم‌شیر علاوه بر نابودی اراضی کشاورزی پایین‌دست در شرق خوزستان، به حوزه زیست‌محیطی و زیست‌بوم‌ها نیز خسارات زیادی وارد می‌کند و حتی پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد.

اشتری لرکی

۳ نظر

گزینه احتمالی فرمانداری بهبهان کیست؟

با کوتاه آمدن اصلاح طلبان بهبهانی از گزینه های اصلی خود، امکان فرماندار شدن گزینه ای خنثی که مقبول نماینده شهرستان و بخشی از اصلاح طلبان باشد، قوت می گیرد.

طراحی :: حامد موثق پور