مخالفت مجلس با آبگیری یک سد | آبگیری سد چم‌شیر پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد

متخصص سدسازی و ژئوتکنیک گفت: آبگیری سد چم‌شیر علاوه بر نابودی اراضی کشاورزی پایین‌دست در شرق خوزستان، به حوزه زیست‌محیطی و زیست‌بوم‌ها نیز خسارات زیادی وارد می‌کند و حتی پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد.

اسماعیلی

۴ نظر

استخدام پالایشگاه گاز بیدبلند دو، به عهده پیمانکار مربوطه است

مصطفی اسماعیلی مسئول روابط عمومی فرمانداری بهبهان در مصاحبه با خبرنگار بهبهانما گفت تا کنون چندین جلسه با مدیرعامل و هیئت مدیره هلدینگ مربوطه در بهبهان برگزار شده است. وی با بیان اینکه تاکید فرماندار در این جلسات استفاده از نیروهای ...

طراحی :: حامد موثق پور