مخالفت مجلس با آبگیری یک سد | آبگیری سد چم‌شیر پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد

متخصص سدسازی و ژئوتکنیک گفت: آبگیری سد چم‌شیر علاوه بر نابودی اراضی کشاورزی پایین‌دست در شرق خوزستان، به حوزه زیست‌محیطی و زیست‌بوم‌ها نیز خسارات زیادی وارد می‌کند و حتی پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد.

اردو

۴ نظر

هیچ اردوی مختلطی در دانشگاه بهبهان برگزار نشده است/مسببان ایجاد حاشیه برای دانشگاه بهبهان در آستانه انتخابات

پایگاه خبری بهبهانما همواره سعی کرده است در حد بضاعت، منفعت مردم شهرستان بهبهان را صیانت کند و تا آنجا که امکان دارد از حق اشتغال جوانان شایسته، نخبه و بااستعداد بهبهانی دفاع نماید. تقریبا همه مردم شریف بهبهان از ...

طراحی :: حامد موثق پور