مخالفت مجلس با آبگیری یک سد | آبگیری سد چم‌شیر پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد

متخصص سدسازی و ژئوتکنیک گفت: آبگیری سد چم‌شیر علاوه بر نابودی اراضی کشاورزی پایین‌دست در شرق خوزستان، به حوزه زیست‌محیطی و زیست‌بوم‌ها نیز خسارات زیادی وارد می‌کند و حتی پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد.

ادارات بهبهان

۲ نظر

سفره افطار آنچنانی یکی از ادارات بهبهان برای کارمندان و اعضای خانواده!

بدون شک برگزاری چنین افطاری رنگین کمانی در بهبهان و در ماه مبارک رمضان، در رستوران مجلل با شام آنچنانی، آنهم توسط یک اداره با رویکرد حمایت از قشر مستضعف و د همچنین در وضع بد اقتصادی مردم، تناقضاتی است که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد.

طراحی :: حامد موثق پور