مخالفت مجلس با آبگیری یک سد | آبگیری سد چم‌شیر پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد

متخصص سدسازی و ژئوتکنیک گفت: آبگیری سد چم‌شیر علاوه بر نابودی اراضی کشاورزی پایین‌دست در شرق خوزستان، به حوزه زیست‌محیطی و زیست‌بوم‌ها نیز خسارات زیادی وارد می‌کند و حتی پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد.

آسفالت

۳ نظر

مصاحبه اختصاصی بهبهانما با آقاجری/تایید پارتی بازی در آسفالت معابر شهری

متنی که مشاهده می کنید مصاحبه بهبهانما با مهندس علی آقاجری عضو محترم شورای شهر است این مصاحبه بمناسبت روز خبرنگار در مردادماه و در حاشیه برگزاری نمایشگاه مطبوعات انجام شده است و یک بار در مردادماه منتشر شده بود که مجددا ...

طراحی :: حامد موثق پور