مخالفت مجلس با آبگیری یک سد | آبگیری سد چم‌شیر پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد

متخصص سدسازی و ژئوتکنیک گفت: آبگیری سد چم‌شیر علاوه بر نابودی اراضی کشاورزی پایین‌دست در شرق خوزستان، به حوزه زیست‌محیطی و زیست‌بوم‌ها نیز خسارات زیادی وارد می‌کند و حتی پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد.

آبفای بهبهان

۲ نظر

مدیر عامل آبفای خوزستان در آستانه برکناری / یک خوزستانی مدیرعامل میشود

بهبهانما- پیشتر جمعی از پرسنل باسابقه آبفای بهبهان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در فرمانداری تجمع کرده بودند. کارمندان آب و فاضلاب بهبهان معتقد بودند عدم توجه و ضعف مدیریت آبفای خوزستان مانعی برای پرداخت حقوق آنهاست.

طراحی :: حامد موثق پور