شریعتی و موحد در یک نگاه + عکس

به گزارش بهبهانما ، در تصویر زیر محمدباقر شریعتی نماینده کنونی بهبهان دو ماه قبل از انتخابات نهمین دوره مجلس در دفتر نماینده سابق دیده می شود.

IMG_2074