سیاسی

۰ نظر

مدیران بردگان نمایندگان؟!

در طول حیات جمهوری اسلامی هیچ دولتی به اندازه دولت ابراهیم رئیسی این گونه در خدمت نمایندگان مجلس نبوده، به گونه‌ای که در کم اهمیت ترین انتصابات، نمایندگان مجلس را دخالت می‌دهد و نام آن را مصالح و تعامل با نمایندگان می‌نامد.

طراحی :: حامد موثق پور