سیاسی

۰ نظر

شورای ششم بهبهان و نیاز به تصمیمی ویژه

نتیجه طرح سوال تعدادی از اعضای شورای شهر از شهردار بهبهان گفته بود: فرصتی چند ماهه به شریف پور داده شد و بعد از این مدت عملکرد ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۰ نظر

مخالفت مجلس با آبگیری یک سد | آبگیری سد چم‌شیر پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد

متخصص سدسازی و ژئوتکنیک گفت: آبگیری سد چم‌شیر علاوه بر نابودی اراضی کشاورزی پایین‌دست در شرق خوزستان، به حوزه زیست‌محیطی و زیست‌بوم‌ها نیز خسارات زیادی وارد می‌کند و حتی پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد.

طراحی :: حامد موثق پور