گزارش هزینه‌های اجتماعی شهرستان بندرماهشهر و پرسشی از فرماندار بهبهان

فرماندار محترم بهبهان پاسخ دهند آیا برنامه‌ای برای تشکیل ستاد راهبردی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فعال در بهبهان بویژه پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس وجود دارد؟

پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فترس بهبهان

احسان موحدنیا – فرمانداری بندرماهشهر با انتشار یک فایل، جزئیات اعتبارات شورای راهبردی و میزان تحقق این بودجه مسئولیت اجتماعی در سال ۱۴۰۱ را برای شهروندان تشریح کرد.

بسیاری از پروژه هایی که در این گزارش آمده است به دلیل عدم تحقق اعتبارات از سوی شرکت های منطقه بر زمین مانده و اجرا نشده است.

شرکت های پتروشیمی سالیانه در قالب اعتبارات پرداختی صنایع پتروشیمی از طریق شورای راهبردی اعتباراتی را جهت انجام پروژه ها و طرح های عمرانی و امورات جاری شهرستان ماهشهر تعیین و از طریق اجرای پروژه ها و طرح ها توسط شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و یا ادارات کل مبالغ مربوطه را پرداخت می نمایند.

مسئولیت اجتماعی

همچنین ۳۱ خردادماه هر سال به عنوان پایان سال مالی اعتبارات شهرستان در نظر گرفته شده است.

فرماندار محترم بهبهان پاسخ دهند آیا برنامه‌ای برای تشکیل ستاد راهبردی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فعال در بهبهان بویژه پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس وجود دارد؟ آیا ریز هزینه کرد مسئولیت اجتماعی بهبهان موجود و به صورت شفاف در دسترس است؟

جهت دانلود کلیک کنید

بیشتر بخوانید:

واگذاری تصمیم گیری هزینه کرد مسئولیت اجتماعی برخی شرکت‌ها به مسئولین سیاسی؟!