مدیران بردگان نمایندگان؟!

در طول حیات جمهوری اسلامی هیچ دولتی به اندازه دولت ابراهیم رئیسی این گونه در خدمت نمایندگان مجلس نبوده، به گونه‌ای که در کم اهمیت ترین انتصابات، نمایندگان مجلس را دخالت می‌دهد و نام آن را مصالح و تعامل با نمایندگان می‌نامد.

احسان موحدنیا- برکناری شبانه معاون سیاسی وزارت کشور بدلیل اصرار نمایندگان بر استیضاح وزیر نشان داد دولت ابراهیم رئیسی در خدمت نمایندگان مجلس است!

محمدرضا غلامرضا به عنوان معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور، در خردادماه امسال یک بخشنامه قانونی صادر کرد.

این بخشنامه به معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌ها و رؤسای ستاد انتخابات کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه، او توصیه کرد که بدلیل انتخابات پیش رو، در حوزه‌های مختلف از همراهی و هماهنگی با نمایندگان خودداری کنند.

همین بخشنامه برخی نمایندگان را که نگران آرای انتخاباتی خود بودند بر آن داشت تا استیضاح وزیر کشور را پیگیری کنند.

بگذارید با ادبیات دولت سیزدهم و مجلس انقلابی سخن بگویم!! بارها مقام معظم رهبری در فرمایشات خود نمایندگان را از دخالت در امور اجرایی و عزل و نصب ها منع کرده اند.

نمایندگان محترم مجلس این فرمایش رهبر انقلاب را به دیده منت گذاشته و ابدا در عزل و نصب ها دخالت نمی کنند! بلکه این دولت محترم است که بنا به مصالح و تعامل، تصمیمات ریز و درشت خود را به اطلاع نمایندگان محترم می رساند و از آنها استمداد می طلبد تا در عزل و نصب ها به دولت مشورت دهند!

دولت ابراهیم رئیسی

دولت ابراهیم رئیسی

در طول حیات جمهوری اسلامی هیچ دولتی به اندازه دولت ابراهیم رئیسی این گونه در خدمت نمایندگان مجلس نبوده، به گونه‌ای که در کم اهمیت ترین انتصابات، نمایندگان مجلس را دخالت می‌دهد و نام آن را مصالح و تعامل با نمایندگان می‌نامد.

دولت آقای رئیسی خودخواسته، اختیار بسیاری از امور را از خود سلب کرده علی رغم اینکه به موجب قانون، اختیار، وظیفه و مسئولیت ذاتی دارد.

ادعای آقای رئیسی مبنی بر انتخاب مدیران بر اساس فسادستیز بودن، روحیه انقلابی، داشتن کارآمدی و روحیه تحولی، که بارها در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و اوایل روی کار آمدن مطرح کرد، تاکنون عملی نشده است. بسیاری از انتصابات در رده‌های مختلف دولت از اساس با معیارهای ادعایی فاصله دارند. البته در این بین برخی‌ها هم حداقل‌های دولت را دارند.

متاسفانه معیارهای آقای رئیسی به گسترش تظاهر و ریا در بین مدیران دامن زده و همانطور که اشاره شد، افرادی که به واسطه سوابق خود، فرسنگ‌ها با منش ادعایی دولت فاصله دارند حالا در زمره تصمیم‌گیران هستند. این اتفاق حامیان دولت سیزدهم را به این نتیجه رسانده که دولت در ارائه معیارهای خود در انتخاب مدیران صادق نبوده است.

باید پذیرفت دولت ابراهیم رئیسی قافیه انتخاب مدیران را به نمایندگان، باخته- بخوانید واگذار کرده- و حتی حالا که به پایان مجلس یازدهم نزدیک می‌شویم و برخی نمایندگان سرگرم فعالیت انتخاباتی هستند- همچنان عزل و نصب‌ها با هدف رضایت نمایندگان انجام می‌شود.

 

بیشتر بخوانید:
شورای نگهبان و رد صلاحیت نمایندگان مجلس انقلابی!