انتصاب جدید در بهبهان

با حکم مدیر کل مسکن، راه و شهرسازی استان خوزستان، حسین غلامی مدیر فعلی اداره راه و شهرسازی آغاجاری با حفظ سمت و تا تعیین سرپرست جدید به عنوان سرپرست اداره مسکن، راه و شهرسازی بهبهان منصوب شد.

انتصاب

بهبهان ما- سرپرست جدید اداره مسکن، راه و شهرسازی بهبهان منصوب شد.

با حکم مدیر کل مسکن، راه و شهرسازی استان خوزستان، حسین غلامی مدیر فعلی اداره راه و شهرسازی آغاجاری با حفظ سمت و تا تعیین سرپرست جدید به عنوان سرپرست اداره مسکن، راه و شهرسازی بهبهان منصوب و جایگزین کیوان جاودان زاده شد.

حسین غلامی

حسین غلامی

بیشتر بخوانید:

وضعیت اسفبار انتصابات دولت سیزدهم در بهبهان