9 دی

رهبری ۰ نظر

سخنان مهم مقام معظم رهبری در خصوص حماسه 9 دی

مطمئن باشید که روز نهم دیِ امسال هم در تاریخ ماند؛ این هم یک روز متمایزی شد. شاید به یک معنا بشود گفت که در شرائط کنونی – که شرائط غبارآلودگیِ فضاست – این حرکت مردم اهمیت مضاعفی داشت؛ کار بزرگی بود.

طراحی :: حامد موثق پور