رستم عیدی پور

۰ نظر

از انتصابات پرحاشیه فاصله بگیرید!

تخطی مدیران کل استانی در انتصاب افرادی ناشایسته به هر دلیل اعم از تحت فشار بودن توسط دیگر مسئولین یا دلایل دیگر‌، قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.

طراحی :: حامد موثق پور