بازنشسته

۱ نظر

فهرستی از مدیران نفتی در شرف برکناری

بهبهانما- به گزارش عصرنفت ٬ در میان مدیران شرکت ملی نفت سید مجید هدایت زاده مدیرعامل نیکو٬ عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه ریزی تلفیقی و محمد علی عمادی مدیر پژوهش شرکت ملی نفت از جمله مدیران ارشدی هستند که باید سمت ...

طراحی :: حامد موثق پور