انتصابات

۰ نظر

کُندی روند انتصابات در بهبهان

فرماندار بهبهان به عنوان نماینده دولت در بهبهان بدون تغییر باقی مانده است، آن هم در شرایطی که اکثر فرمانداران استان تغییر کرده اند.

طراحی :: حامد موثق پور